Kokosnuss KETO Schokolade, 71% Kakao. – KETOFAKTUR®